SME REKLAMA V SUPERMARKETE

Supermarkety sú to správne miesto pre reklamu!

ActiveMedia poskytuje reklamný priestor v supermarketoch a hypermarketoch, kam každý deň prichádzajú tisíce zákazníkov. Reklama je tu vnímaná skôr ako ponuka než ako rušivý faktor. Optimálny základ pre úspešnú komunikáciu so zákazníkom. Mať úspešnú reklamu znamená cielene sa prezentovať v mieste , kde sa dlhodobo a opakovane pohybuje veľké množstvo potenciálnych zákazníkov.

Základom každej úspešnej reklamnej kampane je veľké spotrebiteľské publikum

Spotrebitelia sú v obchodoch z pravidla v dobrom rozpoložení, trávi tu viac času a sú pripravení prijímať reklamné informácie. Pokiaľ zveríte reklamu do rúk ActiveMedia, my Vám zaistíme, aby Vašu spoločnosť v tomto atraktívnom reklamnom prostredí bolo čo najviac vidieť.

Oslovíme lokálnych zákazníkov!

Na nákupy zavíta väčšina ľudí v mieste, kde sa najčastejšie pohybujú a to konkrétne v mieste bydliska, alebo práce. Umiestnením reklamy v supermarkete, alebo hypermarkete v blízkosti Vášho biznisu, priamo oslovíte lokálnych zákazníkov.

Výhody reklamy v supermarkete

Vysoká návštevnosť obchodných reťazcov

Supermarkety majú obrovskú návštevnosť v priemere okolo 150.000 návštevníkov za mesiac. Počty návštevníkov v jednotlivých supermarketoch sa získavajú z počtu vydaných pokladničných blokov za nákupy. Započítavajú sa tiež doprevádzajúce osoby (faktor 1,5). Na vypočítané priemerné počty návštevníkov sa môžte spoľahnúť – vysoká šanca kontaktu s reklamou je garantovaná.

Trvalé pôsobenie reklamy: 360 dní v roku aktívna!

Vďaka reklame v supermarkete, pôsobí Váš reklamný odkaz neustále: Od pondelka do nedele neustále! 7 dní v týždni ! 360 dní v roku!

Dlhé otváracie doby: reklama od 7-22h!

Supermarkety majú otvorené väčšinou od 7 do 22 h., 16 hodín denne, často dokonca do 24 h. Vďaka tomu je Vaša reklama v pohybe každý deň minimálne 16 h. – priamo v blízkosti zákazníkov.

Presne Vaša cieľová skupina: 100% zásah!

Reklamou v supermarkete vždy zasiahnete Vašu cieľovú skupinu: ľudia z Vášho blízkého okolia, ktorí často a radi nakupujú v miestnych supermarketoch. Markety majú široké publikum, tu narazíte na každého!

Dlhá doba nákupu!

V supermarketoch sa pohybujú spotrebitelia, Vaši potenciálni zákazníci a každý nákup trvá dostatočne dlhú dobu k tomu aby si Vás všimli. Priemerný nákup trvá cca. 40 minút, dosť dlhá doba pre pôsobenie Vašich plagátov na nákupnom vozíku na Vašich potenciálnych zákazníkov.

Reklama je opakovanie : Učte sa od silných značiek!

Zákazníci radi navštevujú markety, na ktoré sú zvyknutí a to často 2 až 3-krát týždne. Vďaka neustálej prítomnosti CartBoards a CashPoster, je Vaša reklama videná stále dookola. Na tento opakujúci sa efekt vsádza tiež brandová reklama a to s veľkým úspechom. Ako sa stať brandom / značkou vo Vašom regióne? Učte sa od Veľkých.

Reklama bez zbytočných strát!

Markety majú dobre definovanú spádovú oblasť a ľudia radi navštevujú supermarkety v ich tesnej blízkosti. Všetci títo návštevníci marketov môžu byť aj Vašimi zákazníkmi – využite obrovský potenciál návštevníkov.

ActiveMedia

Slovakia, s.r.o.

Adresa:
Štefánikova 1361/4
031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón:
+421 44/55 14 311

E-mail:
info@active-media.sk